top of page

Pożyczki

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnych pożyczkach dostępnych dla przedsiębiorców. Znaleźć tu można informacje o wymaganiach i warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę, w tym m.in. minimalny i maksymalny okres spłaty, oprocentowanie.

Stowarzyszenie SCREP prowadzi wiele programów finansowanych przez Unię Europejską, które obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz okolicznych województw.

signing-legal-document-bw.jpg

Agencja zajmuje się udzielaniem różnego rodzaju wsparcia dla polskiego przemysłu, w tym również oferuje pożyczki dla firm.

signing-document-bw.jpg
bottom of page