top of page

Warunki pożyczek:

ARP S.A. to Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., instytucja finansowa należąca do Skarbu Państwa.  Agencja udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Pożyczki z ARP S.A. skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia finansowego na cele inwestycyjne, takie jak rozwój, modernizacja czy też ekspansja biznesu. W zależności od rodzaju pożyczki, mogą być one udzielane dla małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw.

  • Agencja kieruje swoją ofertę dla Klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł., udzielając im pożyczek od kwoty 0,8 mln zł.

  • Prowizja za udzielenie finansowania wynosi tylko 0,2%;

  • do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy);

bottom of page