top of page

Nowoczesna księgowość

Czuj się bezpiecznie w kwestii finansów swojego przedsiębiorstwa

Nasi doradcy zapewniają indywidualne usługi, które pomagają zmniejszyć niepewność finansową i stres. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi specjaliści dysponują wiedzą i doświadczeniem i potrafią poradzić sobie w każdej sytuacji. Ofertę usług księgowych kierujemy przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w strukturze których nie zostały wyodrębnione działy księgowe. Zależnie od potrzeb i oczekiwań oferujemy Naszym Klientom bieżącą obsługę księgową przedsiębiorstwa lub usługi księgowe świadczone w trybie doraźnym.

W ramach bieżącej obsługi księgowej oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie finansowo-księgowym CDN OPT!MA zgodnie z ustawą o rachunkowości lub w międzynarodowych standardach rachunkowości;

 • przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT, INTRASTAT;

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i finansowych do GUS i NBP;

 • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli;

 • udzielanie bieżących konsultacji księgowych;

 • stały dostęp on-line do danych finansowych firmy;

 • możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą obsługującą firmę.​

 

W ramach usług księgowych świadczonych doraźnie oferujemy:

 • konsultacje księgowe;

 • opracowanie budżetu firmy;

 • przygotowywanie analiz finansowych, biznesplanów;

 • opracowanie wzorów raportów dla Zarządu i/lub Właścicieli;

 • doradztwo w zakresie tworzenia i weryfikacji procedur kontroli wewnętrznej;

 • opracowanie instrukcji wewnętrznych (obiegu dokumentów, magazynowa, inwentaryzacyjna);

 • przygotowanie zakładowego planu kont oraz zarządzenia w sprawie przyjętych zasad rachunkowości;

 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych firmy;

 • obsługa audytów i kontroli podatkowych w imieniu Klienta;

 • realizacja innych zleceń z zakresu rachunkowości i księgowości.

Doradztwo Podatkowe

Rzetelna obsługa, nienaganne wyniki

Doradztwo podatkowe to usługa polegająca na udzielaniu porad w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Czynności tak rozumianego doradztwa podatkowego obejmują:

 • Działania związane z udzielaniem porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,

 • Działania związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

W ramach usługi doradztwa finansowego oferujemy Naszym Klientom:

 • sporządzanie analiz rynkowych,

 • pomoc w wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa,

 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do założenia przedsiębiorstwa na obszarze Polski,

 • doradztwo związane z obciążeniami finansowymi przedsiębiorstwa,

 • pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu procesów biznesowych,

 • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

Doradztwo Biznesowe

Doradztwo biznesowe jest usługą polegającą na udzielaniu porad w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach czynności doradztwa biznesowego świadczone są usługi w zakresie:

 1.  doradztwa w zakresie wyboru formy prawnej przedsiębiorstwa,

 2.  wspierania bieżącej działalności przedsiębiorstw,

 3.  wspierania rozwoju przedsiębiorstw,

 4.  zarządzania procesami restrukturyzacji przedsiębiorstw.


W ramach usługi doradztwa finansowego oferujemy Naszym Klientom:

 •  sporządzanie analiz rynkowych,

 •  pomoc w wyborze formy prawnej przedsiębiorstwa,

 •  sporządzanie dokumentacji niezbędnej do założenia przedsiębiorstwa na obszarze Polski,

 •  doradztwo związane z obciążeniami finansowymi przedsiębiorstwa,

 •  pomoc w planowaniu i przeprowadzaniu procesów biznesowych,

 •  doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw.

 •  Nasze usługi świadczymy w ramach:

 •  stałego wsparcia,

 •  wsparcia incydentalnego, realizacji projektu obejmującego szereg zadań.

bottom of page