top of page
fundacje rodzinne.jpg

Fundacja z działalnością gospodarczą i Fundacja Rodzinna

Fundacja z działalnością gospodarczą

Fundacja z działalnością gospodarczą to organizacja pozarządowa nieposiadająca członków, która może być ustanowiona przez osoby fizyczne lub prawne w celu realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych zadań, zgodnie z interesami państwa polskiego.

Największe korzyści z takiej fundacji to:

• możliwość prowadzenia działalności gospodarczej wspierającej cele statutowe, co umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego na ,mocy ustawy.

• pozyskiwanie środków z dofinansowaniem nawet w 100%,  

• realizacja różnorodnych projektów bez angażowania środków własnych firmy,

• szerokie możliwości pozyskiwania dotacji na cele takie jak innowacje, ochrona środowiska, edukacja i kultura.

 

Fundacja Rodzinna to specjalny typ organizacji, która służy do zarządzania majątkiem rodzinnym i firmowym, zapewniając jego ochronę i możliwość przekazania go kolejnym pokoleniom.

Największe korzyści z takiej fundacji to:

• ochrona majątku przed sporami spadkowymi i rozdrobnieniem,  

• ułatwienie sukcesji biznesu,

• oddzielenie majątku rodzinnego od firmowego,

• oraz potencjał akumulacji kapitału przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb rodziny i realizacji wizji fundatora. Fundacja ta jest zwolniona z CIT od pewnych zysków i świadczeń na rzecz najbliższej rodziny oferując także korzyści podatkowe przy przekazywaniu majątku jak i przy kontynuacji prowadzenia działalności.  Za największe ryzyko pojmuje się na chwilę obecną krótki staż funkcjonowania przepisów o fundacji i jak sam ustawodawca zaznacza „zmiany w przepisach lub pojawienie się nowych, korzystniejszych rozwiązań w przyszłości, może skutkować rozwiązaniem fundacji rodzinnej.”

Fundacja Rodzinna

bottom of page