top of page
cyfrowe audyt.jpg

Audyt dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

Najnowsze wymagania związane z dostępnością do szerokiego strumienia finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa spowodowały konieczność sporządzenia audytu dojrzałości cyfrowej, który jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o dofinansowanie procesu transformacji cyfrowej.

 

Audyt zawiera dogłębną analizę stanu przedsiębiorstwa w zakresie cyfrowych procesów jakie odbywają się w przedsiębiorstwie nie tylko na poziomie biznesowym ale także zarządczym. Audyt wykonywany jest w dziewięciu rekomendowanych obszarach i kończy się sporządzeniem dokumentu kompleksowo wskazującym stan cyfrowej gotowości przedsiębiorstwa do wpisywania się w idee Przedsiębiorstwa 4.0 oraz zawiera wskazówki do sporządzenia Mapy drogowej cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa. 

bottom of page