top of page
logo-wersja-01.png

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce to najstarsza i największa polska organizacja skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

Celem Stowarzyszenia jest umożliwienie Członkom pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.

Stowarzyszenie organizuje przedsięwzięcia skierowane do środowiska księgowych i od lat jest liderem na rynku szkoleń w zakresie rachunkowości i dziedzin pokrewnych.

 

Dzięki naszej współpracy z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce możemy zaproponować zainteresowanym 80% dofinansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu.

line3.png
bottom of page