top of page
ikona dofinans.jpg

Przygotowywanie projektów o dofinansowania

Możliwość rozwoju przedsiębiorstwa

Pozyskanie dotacji unijnych obejmuje szereg zadań, ściśle powiązanych z procesem wnioskowania o dotację. Cały proces rozpoczyna przeprowadzenie analizy potrzeb klienta, analizowane są także możliwości pozyskania funduszy pochodzących ze środków unijnych na sfinansowanie konkretnych projektów klienta. Następnie w oparciu o przeprowadzoną analizę powstaje kompletna dokumentacja, która jest wymagana przez instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych. Oprócz wniosku zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej opracowujemy też profesjonalny biznesplan, a także inną dokumentację składaną wraz z wnioskiem o dotację unijną. Klient otrzymuje od nas zawsze komplet dokumentów, który należy złożyć we właściwej instytucji rozdzielającej dotacje unijne.

Zakres usług

Pomagamy Ci osiągnąć Twoje cele

Analiza możliwości pozyskania środków UE na realizację projektu klienta i wskazanie programów, które umożliwią sfinansowanie projektu

  • konsultacje z klientem przy tworzeniu ramowych założeń projektu oraz wskazanie możliwych rozwiązań, które ułatwią pozyskanie dofinansowania

  • opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznesplanem i inną dokumentacją, która jest wymagana

  • pomoc w przygotowaniu i kompletowaniu innych dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem

  • rozliczanie projektów

my.jpg
bottom of page