Pożyczka MŚP.jpg

Podstawowe informacje o pożyczce

Pożyczka kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. warmińsko-mazurskiego. Informacje o pożyczce:

  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300.000,00 zł.

  • Minimalny wkład własny to w zależności od linii pożyczkowej 10% lub 20% wartości pożyczki.

  • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 84 miesiące.

  • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy i wliczony jest do okresu spłaty pożyczki.

  • Oprocentowanie pożyczki wynosi od 3,04% przy czym dla firm działających krócej niż jeden rok od 6,04%.

  • Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości od 0% do 3% kwoty pożyczki, uzależniona od okresu trwania pożyczki.

  • Wniosek o pożyczkę jest rozpatrywany do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.