top of page

Ogłoszenie nowego programu "Pierwszy biznes - wsparcie na starcie"

W czwartek 9 lutego minister ds. rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, minister ds. funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Puda, oraz członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Tomasz Robaczyński, podpisali umowy w sprawie rządowego programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie". Dzięki połączeniu środków z Funduszu Pracy oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, łączna kwota środków na ten rządowy program wzrośnie do 936 mln złotych.


Program oferuje pożyczki o niskim oprocentowaniu dla osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub utworzyć nowe miejsce pracy. Wsparcie jest skierowane do absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Osoby pracujące, których średnie miesięczne przychody z ostatnich 3 miesięcy nie przekraczają średniego wynagrodzenia, również mogą ubiegać się o pożyczkę na samozatrudnienie.


Program przewiduje rozszerzenie zakresu wsparcia, ponieważ obejmie szerszą grupę osób niż dotychczas, a zatem osoby, które pracują i zarabiają mniej niż średnie wynagrodzenie za pracę, będą mogły ubiegać się o pożyczkę na samozatrudnienie.


Pożyczki będą udzielane na korzystnych warunkach, a ich wysokość może sięgać nawet 134 000 zł bez wymaganego wkładu własnego. Oprocentowanie będzie niskie, a okres spłaty wyniesie 7 lat, z możliwością umorzenia części kwoty nawet do 40 000 zł dla osób bezrobotnych i opiekunów osób niepełnosprawnych.


Minister Maląg potwierdziła dobrą sytuację na rynku pracy, gdzie stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi tylko 5,5% w lutym. Zwróciła również uwagę, że osoby młode, które wchodzą na rynek pracy, powinny być jednymi z głównych odbiorców działań aktywizacyjnych.


Minister Puda poinformował, że program wsparcia oferuje możliwość ubiegania się o pożyczki na samozatrudnienie dla osób z niższymi dochodami, które dotychczas nie miały dostępu do takiej pomocy. Dodatkowo, osoby bezrobotne, które otrzymają pożyczki w ramach programu FERS, będą miały możliwość ubiegania się o częściowe umorzenie zobowiązania. Rząd spodziewa się, że pierwsze pożyczki będą udzielane jeszcze w pierwszej połowie roku. Szacuje się, że z nowego programu skorzysta około 7 tysięcy osób.

10 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page