opus_post_www.png

Konkurs OPUS

OPUS to konkurs na projekty badawcze ogłaszany przez Narodowe Centrum Nauki. OPUS daje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Konkurs kierowany jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań trwających 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Warto zwrócić uwagę na to, że współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS nie jest obowiązkowa, a wnioskodawcą w konkursie może być np. uczelnia, przedsiębiorca prowadzący badania naukowe jak również osoba fizyczna (wszystkie podmioty określono w ustawie o NCN). Budżet takiego konkursu wynosi 400 000 mln zł.

Kierownikiem projektu może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną opublikowaną pracę lub przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe. Ważne jest aby kierownik polskiego zespołu badawczego przebywał na terenie Polski przez co najmniej 50% czasu trwania projektu, a także był zatrudniony przez cały okres realizacji projektu w miejscu realizacji polskiej części projektu.

Poza kierownikiem projektu w projektach badawczych w zadania zaangażowani mogą być dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

Zakres tematyczny składanego wniosku może obejmować badania w trzech głównych obszarach określonych w panelach NCN:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

  • nauki ścisłe i techniczne;

  • nauki o życiu.

Szczegółowa lista paneli dostępna jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/panele-ncn

Dodatkowo w konkursie można się ubiegać o pomoc publiczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy o środki finansowe występuje osoba fizyczna.