Program "Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą"

W programie „Działaj lokalnie” uruchomiono nową ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”, która ma za zadanie wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

post_pomoc_ukr_szer.jpg

W ramach programu granty będą przyznane na co najmniej 200 projektów. Wsparcie przyznawane jest na następujące zadania:

 

  • wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców;

  • działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna, psychologiczna;

  • pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja pomocy humanitarnej;

  • punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne;

  • zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie mieszkania;

  • organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).

O grant na lokalne działania dla Ukrainy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

 

Środki finansowe przyznaje Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. Ośrodki Działaj Lokalnie są organizacjami, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych.