top of page

Dotacje

Dotacje dla przedsiębiorców to forma wsparcia finansowego, której celem jest stymulowanie rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw oraz poprawa konkurencyjności gospodarki. Dotacje mogą pochodzić od różnych instytucji, w tym od rządu, unii europejskiej, samorządów czy organizacji pozarządowych.

Dotacje dla przedsiębiorców mogą być przyznawane na różne cele, takie jak inwestycje w nowe technologie, rozwój produktów lub usług, ekspansję rynkową czy szkolenia pracowników. 

Dotacje dla przedsiębiorców są cennym źródłem finansowania dla wielu firm, szczególnie dla tych, które nie mają wystarczającej zdolności finansowej do realizacji innowacyjnych projektów.

line3.png
smart_bw2l.jpg

Ścieżka Smart

Ścieżka Smart to program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), który ma na celu wspieranie przedsiębiorców w rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług na rynku.

Konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki (NCN) organizuje różne konkursy dla naukowców i przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć finansowanie na swoje projekty badawcze.

laboratory-research-concept-2021-08-26-23-04-23-utcsmall_bw.jpg
bottom of page