top of page

Audyt obiektów hotelowych

Prowadzenie audytu obiektów hotelowych

  • Zajmujemy się analizą działalności operacyjnej obiektu hotelowego ze wskazaniem punktów newralgicznych celem podniesienia poziomu i jakości świadczonych usług oraz wzrostu wyników operacyjnych i przychodów.

  • Przeprowadzamy analizę sytuacji obrachunkowej w tym finansowo – księgowej ze wskazaniem efektywności i maksymalizacji kontroli kosztów prowadzenia działalności  oraz rozwiązaniami księgowo – podatkowymi 

  • Wskazanie możliwości rozwoju i inwestycji, kierunku pozyskania finansowania z programów dofinansowań w tym dotacji wraz z finansowaniem szkoleń

guests-getting-key-card-in-hotel-2022-05-23-13-05-36-utc.png

Informacje o audycie

Przeprowadzenie audytu zaczyna się od pozyskania wymaganych informacji, umożliwiających analizę i ocenę sposobu funkcjonowania obiektu wraz z oceną prowadzonej działalności operacyjnej. Szczególną uwagę w przeprowadzonym audycie skupiamy na zjawiskach negatywnych, zagrożeniach operacyjnych, analizie kosztów czy nadużyciach.

Etapy audytu

Przeprowadzenie audytu zaczyna się od pozyskania wymaganych informacji, umożliwiających analizę i ocenę sposobu funkcjonowania obiektu wraz z oceną prowadzonej działalności operacyjnej. Szczególną uwagę w przeprowadzonym audycie skupiamy na zjawiskach negatywnych, zagrożeniach operacyjnych, analizie kosztów czy nadużyciach.

Audyt działalności operacyjnej

Audyt działalności operacyjnej obiektu hotelowego obejmie analizę i oceni działania operacyjne wszystkich poszczególnych działów funkcjonujących w obiekcie hotelowym. Wszelkie czynności przeprowadzone będę przy współpracy na linii kadra kierownicza – audytor.

Audyt operacyjny działalności gastronomicznej

Analiza działalności gastronomicznej obiektu hotelowego polegająca na ocenie sposobu funkcjonowania działów gastronomii, ocenie stanu faktycznego, przepływie informacji, kontrolingu raportów rozliczeniowych i optymalizacji wskaźnika Food Cost.

Audyt działań marketingowych

Celem audytu marketingowego jest analiza i ocena działań marketingowych obiektu hotelowego. Ocenie podlega zespół działu marketingu, plany działań marketingowych oraz systematyczność i skuteczność pracy audytowanego obiektu.

housekeeper-cleaning-a-hotel-room-2022-09-16-08-05-12-utc.jpg
bottom of page