top of page

 Audyt energetyczny budynków związany z działalnością gospodarczą

  • Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa pozwala poddać ocenie budynki znajdujące sie w Twoim przedsiębiorstwie. Szczegółowo sprawdzamy stan techniczny obiektu – instalacje przemysłowe, urządzenia grzewcze i chłodnicze, instalacja grzewcza, elektryczna, system wentylacji, izolacja termiczna przegród zewnętrznych i inne. Analizujemy stan zużycia energetycznego i oceniamy jakie oszczędności będzie miało Twoje przedsiębiorstwo po wprowadzeniu zmian. Audyt energetyczny jest badaniem kilkuetapowym i obejmuje każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa, który ma wpływ na zużycie energii. Audyt kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu, w którym zapisane są proponowane zmiany oraz możliwy do uzyskania efekt energetyczny. Nasze audyty sporządzamy pod kątem pozyskiwania dofinansowania na inwestycje w modernizację energetyczną i są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

  • Wspieramy również przedsiębiorstwa w uzyskaniu świadectw efektywności energetycznej, które wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stanowią dodatkowy przychód dla Twojego przedsiębiorstwa.

housekeeper-cleaning-a-hotel-room-2022-09-16-08-05-12-utc.jpg
bottom of page